Informasjon og annonsering
 
Våre nettsider gir informasjon om de ulike tjenestene som SpaniaMegler1 tilbyr, og informasjon om boliger vi har til salg, men har intet ansvar for eventuelle tap som følge av informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig. 
 
Lenker:

Lenker til eksterne internettsider, er kun opprettet for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig. SpaniaMegler 1 er ikke ansvarlig for innholdet på internettsider der det fremgår at informasjonen tilbys av 3.part eller annen informasjon som presenteres på eller via disse internettsider.
 
Sikkerhet og personvern
SpaniaMegler 1 lagrer personopplysninger kun for å yte dei den servicen som tilbys fra nettsiden. SpaniaMegler 1 lagrer data fra bestillings- og kontakskjemaer på nettsiden og behandler disse dataene i henhold til
Personopplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31)
 
Rettigheter
Alt innhold på nettsidene er opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, tilgjengelig gjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som får følge av åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt uten skriftlig samtykke.
 

Når du besøker en nettside, kan serveren hvor nettsiden tilhører, lagre informasjon fra din nettleser, hovedsaklig i form av informasjonskapsler.
Denne informasjonen kan være om deg, dine instillinger på enheten du bruker, hovedsaklig så nettstedet kan fungere korrekt.